Menu
DKK

Persondatapolitik

Persondatapolitik hos LumenXL

Beskyttelsen af dit privatliv er meget vigtig for os. Alle vores processer med hensyn til databehandling (for eksempel indsamling, behandling og overførsel) sker derfor i overensstemmelse med lovbestemmelserne i den europæiske og hollandske databeskyttelseslovgivning.

Den følgende erklæring giver dig et overblik over 1) hvilke af dine data vores hjemmeside anmoder om, 2) hvordan disse data bruges og deles, 3) hvordan du kan få information om de oplysninger, du giver til os, og 4) hvilke sikkerhedsforanstaltninger vi tager med henblik på at beskytte dine data.


Oversigt:

 1. Hvem er din kontaktperson (ansvarlig person) med hensyn til dine databeskyttelsesanliggender?
 2. Hvilke data har vi brug for fra dig til brug på vores hjemmesider? Hvilke data indsamles og opbevares i forbindelse med brug?
 3. Vores behandlingsgrundlag for dine personlige oplysninger
 4. Hvordan vil mine data blive brugt og om nødvendigt delt med tredjepart, og til hvilket formål sker dette?
 5. Henvisning til eksterne tjenester fra sociale netværk
 6. Hvilke sikkerhedsforanstaltninger har vi truffet i forhold til at beskytte dine data?
 7. Markedsføring via e-mail (for eksempel nyhedsbrev)
 8. Tracking af nyhedsbrev
 9. Anmeldelser
 10. Live chat
 11. Når du bruger vores hjemmeside, gemmes der en cookie på din computer. Hvad betyder det?
 12. Anvendelse af tjenester til markedsførings- og analyseformål
 13. Formidling via tilknyttede netværk
 14. Registreredes rettigheder
 15. Ændringer i denne persondatapolitik

 

1. Hvem er din kontaktperson (ansvarlig person) med hensyn til dine databeskyttelsesanliggender?

Den ansvarlige for databeskyttelsesbestemmelserne for alle de databehandlingsprocesser, der finder sted på vores hjemmesider, er:

Lumen XL B.V
Euregioweg 277
7534 SM Enschede
Holland

E-mail: [email protected]

Forespørgsler om databeskyttelse og hævdelse af registreredes rettigheder (se nedenfor), rettes til ovenstående e-mailadresse.

2. Hvilke data har vi brug for fra dig til brug på vores hjemmesider? Hvilke data indsamles og opbevares i forbindelse med brug?

Personoplysninger er alle de oplysninger, der omhandler en identificeret eller identificerbar fysisk person ("registreret"), som for eksempel navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, bankoplysninger og IP-adresse.

I princippet indsamler og bruger vi kun personoplysninger fra vores brugere i det omfang, det er nødvendigt for at levere en funktionel hjemmeside samt til vores indhold og tjenester. Indsamling og brug af personoplysninger fra vores brugere sker regelmæssigt og kun med brugerens samtykke. Der gælder en undtagelse i de tilfælde, hvor et forudgående samtykke ikke kan opnås af faktiske grunde, og behandlingen af data er mulig og tilladt i henhold til loven.

Brugsdata

I forbindelse med brug af vores hjemmeside lagres følgende såkaldte brugsdata, hvis lagring udelukkende tjener interne systemrelaterede og statistiske formål:

Navne på tilgående sider, benyttet browser, operativsystem og anmodning om domæne, dato og klokkeslæt for tilgang, anvendt søgemaskine, navne på downloadede filer og kundens anonymiserede IP-adresse. E-handelsdata (bestilte produkter, pris, antal).

Data gemmes også i vores systems logfiler. Dette gælder ikke brugerens IP-adresse eller andre data, der muliggør tildeling af data til en bruger. Der foregår ingen lagring af disse data, sammen med andre personoplysninger om brugeren.

Retsgrundlaget for midlertidig lagring af data er artikel 6 stk. 1 lit. f i GDPR.

Systemets midlertidige lagring af IP-adressen er nødvendig med henblik på at tillade leveringen af hjemmesiden til brugerens computer. Derfor skal brugerens IP-adresse lagres i løbet af sessionen.

Data slettes, så snart de ikke længere er nødvendige med hensyn til formålet. I forbindelse med indsamling af data med henblik på at levere den bedst mulige hjemmeside, sker dette, når den respektive session afsluttes.

Indsamling af data med henblik på levering af hjemmesiden, og lagring af data i logfiler, er afgørende for hjemmesidens drift. Derfor kan brugeren ikke gøre indsigelse mod dette.

Registrering

Vores hjemmeside giver brugerne mulighed for at registrere sig, ved at afgive deres personoplysninger. Data angives i en indtastningsformular, hvorefter de sendes til os og gemmes her. Der forekommer ingen overførsel af data til tredjepart. Følgende data behandles som led i registreringsprocessen: Kundens fulde navn eller fulde firmanavn, e-mailadresse, adresse (faktura- og eventuelt leveringsadresse), telefonnummer og valgfri fødselsdato.

I forbindelse med registrering lagres følgende data også:
Login-dato og -klokkeslæt
Dato og klokkeslæt, da kontoen blev oprettet
IP-adresse

Retsgrundlaget for databehandlingen i forbindelse med brugerens samtykke er art. 6 stk. 1 lit. a i GDPR.

Hvis registreringen sker med henblik på opfyldelse af en kontrakt, som brugeren er part i, eller gennemførelsen af forudgående kontraktlige foranstaltninger, er det yderligere retsgrundlag for databehandlingen art. 6 stk. 1 lit. b i GDPR.

Registreringen sker i brugernes interesse med henblik på en forenklet ordregang, ved bekvemt at bruge de ordreoplysninger, der gemmes på kundekontoen i forbindelse med fremtidige ordrer. Hvis du, som bruger, ikke ønsker at oprette en kundekonto, kan du også bestille varer fra os som gæst. Data slettes, så snart de ikke længere er nødvendige med hensyn til formålet. Dette sker i forbindelse med registreringsprocessen med henblik på udførelsen af en kontrakt eller med henblik på udførelsen af forudgående kontraktlige foranstaltninger, når data ikke længere er nødvendige for kontraktens opfyldelse. Der kan også, efter kontraktens indgåelse, være behov for at opbevare personoplysninger om den kontraherende part med henblik på at overholde kontraktmæssige eller juridiske forpligtelser.

Varige forpligtelser kræver opbevaring af personoplysninger i kontraktperioden. Derudover skal garantiperioder overholdes såvel som opbevaring af data med henblik på skattemæssige formål. De opbevaringsperioder, der skal overholdes her, kan ikke fastlægges entydigt, men bestemmes fra sag til sag jf. de respektive kontrakter og kontraktlige parter.

Som bruger har du altid mulighed for at slette registreringen eller ændre de lagrede data om dig via [email protected]. Hvis data er nødvendigt med henblik på at opfylde en kontrakt eller med henblik på at gennemføre forudgående kontraktlige foranstaltninger, er tidlig sletning af data kun mulig, forudsat at kontraktmæssige eller juridiske forpligtelser ikke udelukker sletningen.

Kontaktformular

Vores hjemmeside tilbyder dig en e-mailkontaktformular, som du kan bruge til at kontakte os elektronisk med og således sende os din anmodning. Vi bruger kun kontaktformularen til at indsamle dit navn og din e-mailadresse med. Af hensyn til behandlingen af data i forbindelse med indsendelsesprocessen, indsamles dit samtykke under henvisning til denne fortrolighedserklæring. Alternativt kan vi kontaktes via den på hjemmesiden angivne e-mailadresse. I så fald gemmes brugerens personoplysninger, der sendes via e-mail.

Vi bruger kun dine oplysninger til at behandle din anmodning med og kan vælge at kontakte dig med henblik på dette formål ved hjælp af de angivne kontaktoplysninger. Der forekommer ingen brug af disse data til reklameformål eller overførsel til tredjepart.

Retsgrundlaget for behandlingen af de data, der angives via kontaktformularen eller via e-mail, er artikel 6 stk. 1 lit. f i GDPR. Hvis etableringen af kontakten har til formål at indgå en kontrakt, er det yderligere retsgrundlag med hensyn til behandlingen artikel 6 stk. 1 lit. b i GDPR.

Behandlingen af personoplysningerne fra indtastningsformularen sker kun med henblik på at håndtere kontakten. I tilfælde af kontakt via e-mail, indbefatter dette også den krævede legitime interesse i behandlingen af data.

Data slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for formålet. Med hensyn til personoplysningerne fra kontaktformularens indtastningsformular samt dem, der sendes via e-mail, sker dette, når den respektive dialog med brugeren er afsluttet. Dialogen afsluttes, når det kan udledes af omstændighederne, at den relevante sag er blevet endelig afklaret. De yderligere personoplysninger, der indsamles under indsendelsesprocessen, slettes senest efter syv dage.

Brugeren har til enhver tid mulighed for at tilbagekalde sit samtykke til behandlingen af personoplysningerne via [email protected]. Når brugeren kontakter os via e-mail, kan denne til enhver tid gøre indsigelse mod opbevaringen af dennes personoplysninger. I så fald kan dialogen ikke fortsættes. Alle personoplysninger, der gemmes i forbindelse med kontakten, slettes i så fald.

3. Vores behandlingsgrundlag for dine personlige oplysninger

I henhold til gældende lovgivning om privatlivets fred skal lumenxl.dk basere behandlingen af personoplysninger på et retsgrundlag. Vores databehandling er baseret på et eller flere af følgende:

a) Dit samtykke er blevet givet til dine personlige oplysninger for et eller flere specifikke formål,

b) behandlingen er nødvendig for at opfylde en aftale, som du er part i, eller at gennemføre de foranstaltninger, du anmoder om før en indgåelse af aftale,

c) behandlingen er nødvendig for at opfylde en juridisk forpligtelse, der er ansvarlig for den behandlingsansvarlige, herunder regnskab, bogføring og garantier.

d) behandlingen er nødvendig for at udføre en opgave af almen interesse eller udøve offentlig myndighed er påkrævet den behandlingsansvarlige,

e) behandlingen er nødvendig med henblik på de berettigede interesser, som den behandlingsansvarlige eller en tredjemand forfølger, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og friheder er af større betydning, og kræver beskyttelse af personoplysninger, især hvis det registrerede er et barn. 

4. Hvordan vil mine data blive brugt og om nødvendigt delt med tredjepart, og til hvilket formål sker dette?

Vi bruger de personoplysninger, som du har angivet, til at besvare dine henvendelser med og til at behandle din(e) ordre(r) i vores webshop. I forbindelse med undersøgelsen af din kreditværdighed, bruger vi kun dine data, hvis vi afsender din ordre uden forudgående betaling.

Enhver overførsel eller anden formidling af dine personoplysninger til tredjepart finder kun sted, hvis dette er nødvendigt med henblik på udførelse af kontrakten, til faktureringsformål, med henblik på at opkræve et gebyr (for eksempel til speditør eller betalingstjenesteudbyder), eller såfremt du har udtrykkeligt har givet dit samtykke hertil. Desuden har vi ret til at overføre personoplysninger til inkassoformål og forbeholder os ret til at udveksle data med beskyttelsesorganisationer i den private sektor (for eksempel RKI); Dette sker naturligvis kun, såfremt der findes retlige forudsætninger for dette.

Lejlighedsvis vil vi bede dig om at afgive anonyme informationer i forbindelse med undersøgelser. Vi har brug for disse for at gøre vores tilbud til dig mere interessante og at holde vores information opdateret. Disse undersøgelser er selvfølgelig frivillige, ligesom dine oplysninger indsamles anonymt og behandles fortroligt. Enhver brugeridentifikation er udelukket.

Webshop-software
LightSpeed

Vores webshop er udviklet med software fra Lightspeed. De personlige data, som du stiller til rådighed for os til fordel for vores tjenester, deles med denne part. Lightspeed har adgang til dine data for at give os (teknisk) support, og de vil aldrig bruge dine data til noget andet formål. Lightspeed er forpligtet til at træffe passende sikkerhedsforanstaltninger på grundlag af den aftale, vi har indgået med dem. Disse sikkerhedsforanstaltninger består af anvendelse af SSL-kryptering og en stærk adgangskodepolitik. Lightspeed bruger cookies til at indsamle tekniske oplysninger om din brug af softwaren. Lightspeed forbeholder sig retten til at dele indsamlede data inden for sit eget anliggende for yderligere at forbedre tjenesten. Tjenesteudbyderen er kontraktligt forpligtet til at behandle alle data strengt fortroligt. Det er tillige kontraktligt forbudt for ham at behandle data til andre formål end aftalt. Data slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for formålet.


Betalingsbehandling

I forbindelse med betalingsbehandlingen i vores webshop, bruger vi betalingssystemerne fra den eksterne betalingstjeneste Mollie B.V., Keizersgracht 126, 1015 CW Amsterdam, Holland (herefter "Mollie"). Hvis du for eksempel vil betale med kreditkort eller PayPal, etableres der automatisk en forbindelse til dit valgte online betalingssystem via en teknisk grænseflade. Dine angivne betalingsdata overføres til udbyderen af betalingstjenesten via en krypteret forbindelse, hvor de opbevares og behandles. Dette sker udelukkende med henblik på behandlingen af betalingen. Databehandlingen sker udelukkende med det ovenfor nævnte formål, som er betalingsbehandlingen i forbindelse med din ordre, hvorved Mollies betalingsdata skal fremsendes til den bank, du har angivet, med henblik på at udløse og godkende betalingsproceduren. Hvis du vælger et af de nævnte betalingssystemer som betalingsmetode, fører Mollie dig direkte til det respektive betalingssystem via en grænseflade; Derefter godkender du selv betalingsproceduren og angiver dine adgangsdata der.

Mollie har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine personlige data. Mollie forbeholder sig ret til at bruge dine data til yderligere at forbedre tjenesten og til at dele (anonymiserede) data med tredjeparter. Alle ovennævnte garantier med hensyn til beskyttelse af dine personoplysninger gælder også for de dele af Mollies tjenester, som de engagerer tredjepart for. Mollie gemmer ikke dine data længere end tilladt i henhold til de juridiske vilkår.

Retsgrundlaget for behandlingen af data er artikel 6 stk. 1 lit. b i GDPR.

Når du vælger betalingsmetoden ”Klarna” og giver det hertil nødvendige databeskyttelsesmæssige samtykke, overføres der en række personoplysninger (fornavn, efternavn, CPR-nummer, adresse, e-mail, telefonnummer, fødselsdato, IP-adresse, køn) sammen med de øvrige data, der kræves i forbindelse med transaktionsbehandlingen (artikel, fakturabeløb, forfaldsdatoer, samlet beløb, fakturanummer, skatter/afgifter, valuta, ordredato og klokkeslæt) med henblik på at håndtere denne betalingsmetode, til Klarna AB (556737-0431, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm). Med henblik på at verificere kundens identitet eller kreditværdighed, udfører vores partner anmodninger til og søger oplysninger ved offentligt tilgængelige databaser samt kreditoplysningsbureauer. Såfremt du ønsker flere oplysninger om den udbyder, som leverer information og i givet fald kreditværdighedsoplysninger ud fra matematisk-statistiske procedurer, samt yderligere oplysninger om behandlingen af dine data ved overførsel til vores partner Klarna AB, henvises til dennes fortrolighedspolitik, som ses her.

Klarna AB, bruger de oplysninger, som vi modtager om et betalingsudfalds statistiske sandsynlighed, til at lave en vurderet beslutning om etablering, gennemførelse eller opsigelse af kontraktforholdet. Du har mulighed for at fremlægge dit synspunkt og bestride beslutningen ved at kontakte Klarna AB. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med Klarna. Klarna kan dog stadig beholde retten til at behandle, bruge og overføre dine personoplysninger, såfremt dette er nødvendigt eller kræves af loven med henblik på den kontraktlige betaling eller hvis den beordres hertil af en domstol eller anden myndighed.

Exact

Vi bruger tjenesten Exact til at holde styr på vores administration og regnskab. Vi deler dit navn, adresse og bopælsdetaljer og detaljer vedrørende din ordre. Disse data bruges til administration af salgsfakturaer. Dine personlige data sendes og opbevares beskyttet. Exact er forpligtet til at overholde hemmeligholdelse og behandler dine data fortroligt. Exact bruger ikke dine personlige data til andre formål end dem, der er beskrevet ovenfor.

Retsgrundlaget for behandlingen af data er artikel 6 stk. 1 lit. b i GDPR.

Opfølgning på din bestilling

Når vi har modtaget din bestilling, vil du få tilsendt en e-mail angående leveringstiden for din ordre. I hver e-mail, vi tilsender, er der et link nederst i bunden, hvor det er muligt at afmelde sig til enhver tid. Vi tilsender kun disse opdateringer, for at give dig den bedst mulige service.

Speditører

Leveringen af bestilte varer sker i samarbejde med vores logistikudbydere og transportpartnere. Til disse partnere, kan vi overføre følgende oplysninger i forbindelse med levering, sporing eller afbestilling af de bestilte varer: Det fulde navn, fuld adresse, e-mailadresse og mobiltelefonnummer. Information angående udlevering til en given pakkeshop vil også blive kommunikeret.

Retsgrundlaget for behandlingen af data er artikel 6 stk. 1 lit. b i GDPR.


Overførsel i lovligt krævede tilfælde

Vi påpeger, at vi i enkelte sager har ret til at afgive oplysninger om data, så vidt dette er nødvendigt med henblik på retshåndhævelse og sikkerhed og på anmodning af de lokale politimyndigheder.

5. Henvisning til eksterne tjenester fra sociale netværk

Vores hjemmeside linker til de sociale medieplatforme Facebook, Instagram og Twitter. Det sker via et tilsvarende symbol på vores hjemmeside, som er markeret med det tilhørende logo fra den respektive sociale medieplatform, samt et skjult link bag dette til vores tilsvarende sociale medieside. Sociale plugins (som Facebooks "Like"-knap) er ikke omfattet at dette.

Vores henvisninger til de sociale medietjenester sender ikke nogle oplysninger om dig til disse tjenester. Det gælder normale hyperlinks, som ikke regelmæssigt foretager nogen dataoverførsel. Når du klikker på linket, omdirigeres du direkte til vores tilstedeværelse på de sociale medier på den respektive sociale medietjeneste. Der finder kun dataoverførsel sted, såfremt du er logget ind på din brugerkonto ved det tilsvarende sociale medie. Derefter kan du linke eller dele indhold fra vores hjemmesider direkte via det sociale medie. Under visse omstændigheder oplyses det respektive sociale medie om det indhold, du har set på vores hjemmeside.

De ansvarlige for de sociale medier, der er forbundet med os, er udelukkende:

 • for Facebook og dennes hjemmeside Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
 • for Instagram og dennes hjemmeside Instagram, LLC, 1601 Willow Rd. Menlo Park, CA 94025, USA
 • for Twitter og dennes hjemmeside Twitter Inc., 1355 Market St., Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA


Hvis du ønsker yderligere information om formålet med og omfanget af dataindsamlingen samt den videre behandling og brug af dine data ved det respektive sociale medie, henvises der til den pågældende udbyder af tjenesten. Disse er tilgængelige på internettet:

Du kan blandt andet finde oplysninger om muligheder for konfiguration af din fortrolighed og om dine yderligere rettigheder vedrørende indsamling, behandling og brug af dine data ved det respektive sociale medie.

Du er selv ansvarlig for dataoverførslen til de førnævnte sociale netværkstjenester, som du selv aktiverer ved at logge ind på din sociale netværkskonto og ved selv at bruge de respektive links og dermed iværksætte den efterfølgende databehandling ved din sociale netværkstjeneste.

6. Hvilke sikkerhedsforanstaltninger har vi truffet i forhold til at beskytte dine data?

Vi har iværksat en række sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger på passende og tilstrækkelig vis.

Vores databaser er beskyttet af fysiske, tekniske og proceduremæssige foranstaltninger, der begrænser adgang til oplysningerne til specifikt autoriserede personer i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik. Vores informationssystem findes bag en software-firewall for at forhindre adgang fra andre netværk, der er forbundet med internettet. Det er kun medarbejdere, der har brug for oplysningerne for at udføre en bestemt opgave, der har adgang til personoplysninger. Vores medarbejdere er uddannet i sikkerheds- og fortrolighedspraksis.

Når vi samler og overfører data via vores hjemmeside, bruger vi den standardiserede SSL-krypteringsteknologi. Personoplysninger overføres som en del af ordreprocessen via en SSL-kryptering, som let genkendes via hængelås-ikonet i browseren adresselinjen med tilføjelsen "https://".

Du bør aldrig dele din kode til adgangen til vores hjemmeside med tredjeparter, og du bør ændre denne adgangskode jævnligt. Derudover bør du ikke vælge den samme adgangskode til at tilgå vores hjemmeside med, som du bruger til adgangskodebeskyttet adgang til andre hjemmesider (e-mail-konto, netbank osv.). Når du forlader vores sider, skal du logge ud og lukke din browser for at forhindre uautoriserede brugere i at få adgang til din brugerkonto.

I forbindelse med kommunikation med os via e-mail, kan vi ikke garantere fuldstændig datasikkerhed.

7. Markedsføring via e-mail (for eksempel nyhedsbrev)

Hvis du køber varer eller tjenester på vores hjemmeside og/eller indtaster en e-mailadresse, kan du modtage ordre- og produktrelaterede e-mails fra LumenXL, uanset om du har abonneret på vores nyhedsbrev eller ej. Formålet med dette er at give dig skræddersyet reklame til dine faktiske eller opfattede behov og samtidig ikke plage dig med unødvendig reklame. 

Belco

Vi bruger Belco-tjenester til vores almindelige e-mail-trafik. Denne part har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at forhindre misbrug, tab og korruption af dine og vores data så meget som muligt. Belco har ingen adgang til vores postkasse, og vi behandler al vores e-mail-trafik fortroligt.

Lightspeed

Vi sender vores nyhedsbreve og transaktions-e-mails ved hjælp af vores webshop-software Lightspeed. Alle bekræftelses-e-mails, du modtager fra vores hjemmeside og webformularer, sendes via Lightspeeds servere. Lightspeed indstiller cookies i din browser, når du besøger vores hjemmeside. Sådanne cookies registrerer blandt andet, hvilken browser du bruger, din IP-adresse (krypteret og forkortet) samt session og cookie-id. Disse oplysninger giver os mulighed for at spore din indkøbshistorik (f.eks. købte produkter og/eller produktkategorier, der søges efter) segmenteret og anonymiseret og tilordne dem til din e-mailadresse. Du kan deaktivere cookies under dine browserindstillinger. Vi bruger denne købshistorik til at sende dig personlige anbefalinger via e-mail. Lightspeed bruger aldrig dit navn og din e-mail-adresse til sine egne formål. Dine personlige data sendes, gemmes og tilgås sikkert af Lightspeed. Lightspeed bruger cookies og andre internetteknologier, der giver indsigt i, om e-mails åbnes og læses. Derudover behandler Lightspeed oplysninger om dig som modtager samt emnelinjen i e-mails for at forbedre kvaliteten af ​​tjenesten. Disse data lagres i 30 dage. Lightspeed forbeholder sig retten til at bruge dine data til yderligere at forbedre tjenesten og til at dele oplysninger med tredjeparter i denne sammenhæng. Det juridiske grundlag for denne behandling er vores legitime interesse i markedsføringsmæssigt øjemed. Du kan når som helst afmelde dig med ét enkelt klik på afmeldingslinket i slutningen af hver kampagne-e-mail eller ved at sende os en e-mail til [email protected]og derved modsætte dig brugen af din e-mailadresse til det nævnte formål.

På vores hjemmeside er det muligt at abonnere på et gratis nyhedsbrev. De personlige data fra indtastningsformularen vi gemmer, når du tilmelder dig nyhedsbrevet, er de følgende:

 1. E-mailadresse
 2. Titel, fornavn, navn (valgfrit)
 3. Fødselsdato (frivilligt)

Derudover indsamles følgende data i forbindelse med registreringen:

 1. IP-adressen på den opkaldende computer
 2. Dato og tidspunkt for registreringen

Af hensyn til behandling af data i forbindelse med tilmeldingsprocessen, indsamles dit samtykke under henvisning til denne fortrolighedserklæring.

Når du køber varer eller tjenester på vores hjemmeside, og derved angiver din e-mailadresse, kan vi efterfølgende bruge denne til udsendelse af et nyhedsbrev. I så fald indeholder nyhedsbrevets direkte markedsføring kun egne førte varer eller tjenester.

I forbindelse med behandling af data til udsendelse af nyhedsbreve sker der ingen overførsel af data til tredjepart. Data vil udelukkende blive brugt til udsendelse af nyhedsbrevet.

Retsgrundlaget for behandlingen af data, når brugeren har tilmeldt sig nyhedsbrevet, er brugerens samtykke jf. art. 6 stk. 1 lit. a i GDPR.

Retsgrundlaget for udsendelse af nyhedsbrevet i forbindelse med salg af varer eller tjenesteydelser er art. 7 afs. 3 i UWG. I denne henseende sker e-mail-markedsføringen baseret på dette retsgrundlag.

Indsamlingen af brugerens e-mailadresse tjener til levering af nyhedsbrevet.

Indsamlingen af andre personoplysninger i forbindelse med registreringsprocessen tjener til at forhindre misbrug af tjenesterne eller den anvendte e-mailadresse.

Data slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for formålet. Brugerens e-mailadresse gemmes derfor, så længe abonnementet på nyhedsbrevet er aktivt.

Du kan til enhver tid afmelde dig på det i hvert nyhedsbrev hertil indrettede afmeldingslink eller via kontakt til vores kundeservice på [email protected]. Der påløber ingen yderligere omkostninger fra vores side i den forbindelse. Som et resultat heraf vil dine data ikke længere ikke blive brugt til udsendelse af nyhedsbrevet.

Det tillader også tilbagekaldelse af samtykket med hensyn til opbevaring af de personoplysninger, der blev indsamlet i forbindelse med registreringsprocessen.

8. Tracking af nyhedsbrev

Vores e-mail-nyheder bruger en såkaldt nyhedsbrevstracking. Heraf udledes en evaluering af blandt andet åbningsfrekvensen af e-mails og en klik-evaluering for nyhedsbrevet. Vi bruger denne teknik til at afklare interessen for visse emner og til at måle effektiviteten af vores kommunikationsaktiviteter. Dette omfatter også vores legitime interesse jf. art. 6 stk. 1 lit. f i GDPR. Disse oplysninger segmenteres og gemmes anonymt. Vi deler ikke disse oplysninger med nogen, og vi forsøger ikke at knytte klikkene sammen med individuelle e-mailadresser. De individuelle brugerdata slettes efter oprettelsen af den anonyme, samlede evaluering - senest efter 18 måneder.

9. Anmeldelser

Kiyoh

Vi indsamler anmeldelser via Kiyoh-platformen. Hvis du efterlader en anmeldelse via Kiyoh, er du forpligtet til at oplyse dit navn, bopæl og e-mailadresse. Kiyoh deler disse oplysninger med os, så vi kan linke anmeldelsen til din ordre. Kiyoh offentliggør også dit navn og bopæl på sit eget websted. I nogle tilfælde kan Kiyoh kontakte dig for at give en forklaring på din anmeldelse. I tilfælde af at vi inviterer dig til at efterlade en anmeldelse, deler vi dit navn og din e-mailadresse med Kiyoh. De bruger kun disse oplysninger med det formål at invitere dig til at efterlade en anmeldelse. Kiyoh har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine personlige data. Kiyoh forbeholder sig retten til at engagere tredjeparter til levering af tjenester, som vi har givet Kiyoh tilladelse til. Alle ovennævnte sikkerhedsforanstaltninger med hensyn til beskyttelse af dine personlige data gælder også for de dele af Kiyohs tjenester, som de leverer tredjepart til. Kiyoh gemmer dine personlige data, så længe du holder anmeldelsen offentliggjort på platformen. Kiyoh har udpeget en databeskyttelsesofficer, kontaktpersonens kontaktoplysninger kan findes på Kiyohs hjemmeside.

WebwinkelKeur

Vi indsamler også anmeldelser via WebwinkelKeur-platformen. Hvis du efterlader en anmeldelse via WebwinkelKeur, er du forpligtet til at angive et navn og en e-mailadresse. WebwinkelKeur deler disse oplysninger med os, så vi kan linke anmeldelsen til din ordre. WebwinkelKeur offentliggør også dit navn på sin egen hjemmeside. I nogle tilfælde kan WebwinkelKeur kontakte dig for at give en forklaring på din anmeldelse. I tilfælde af at vi inviterer dig til at efterlade en anmeldelse, deler vi dit navn og din e-mailadresse med WebwinkelKeur. De bruger kun disse oplysninger med det formål at invitere dig til at efterlade en anmeldelse. WebwinkelKeur har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine personlige data. WebwinkelKeur forbeholder sig retten til at engagere tredjeparter til levering af tjenester, som vi har givet WebwinkelKeur tilladelse til. Alle de ovennævnte sikkerhedsforanstaltninger med hensyn til beskyttelsen af ​​dine personoplysninger gælder også for de dele af tjenesten, som WebwinkelKeur engagerer tredjepart med.

Ud over din kommentar, indeholder sidens kommentarfunktion også oplysninger om, hvornår kommentaren blev oprettet, din e-mailadresse og, hvis du ikke skriver anonymt, dit valgte brugernavn.

Vi har brug for din e-mailadresse med henblik på at kunne kontakte dig, hvis en tredjepart erklærer dit offentliggjorte indhold for ulovligt. Vi forbeholder os også ret til at slette kommentarer, hvis en tredjepart erklærer dem ulovlige. 

Din IP-adresse bliver lagret og gemt i forbindelse med kommentaren. Opbevaringen af IP-adressen sker af sikkerhedsmæssige årsager og i tilfælde af, at den registrerede overtræder tredjeparts rettigheder eller slår ulovligt indhold i forbindelse med en kommentar op.

Kommentarer og relaterede data (for eksempel IP-adresse) gemmes og forbliver på vores hjemmeside, indtil det kommenterede indhold slettes fuldstændigt, eller kommentarerne skal slettes af juridiske grunde (for eksempel ved krænkende kommentarer).

Retsgrundlaget for opbevaring af kommentarerne sker i forbindelse med brugerens samtykke art. 6 stk. 1 lit. a i GDPR. Retsgrundlaget for opbevaring af IP- og e-mailadresser er artikel 6 stk. 1 lit. f i GDPR.

Brugeren kan abonnere på de efterfølgende kommentarer. Brugerne modtager en bekræftelses-e-mail, hvorved de kan bevise, at de ejer den e-mailadresse, de har angivet. Brugerne kan til enhver tid afmelde sig abonnementet på de løbende kommentarer. Brugeren finder de relevante oplysninger i bekræftelses-e-mailen.

10. Live chat

Vi tilbyder en valgfri chatservice. Under behandlingen af chat-sessionen samler hjemmesiden følgende brugeroplysninger: Placering, IP-adresse, status og information af anmodningen, browseren, det operative system, sprog og version af browsersoftwaren samt besøgendes identifikation. Vi tilbyder denne service for at gøre vores tilbud endnu mere attraktive med hjælp og servicefunktioner. Dette er også den legitime interesse for brugen af chatrådgivning.

Retsgrundlaget for chatrådgivning er artikel 6 stk. 1 lit. f i GDPR.

Når du bruger vores hjemmeside, gemmes der en cookie på din computer. Hvad betyder det?

Vi bruger cookies på vores hjemmeside. Cookies er små datamængder i form af tekstoplysninger, som webserveren sender til din browser. Disse gemmes kun på din harddisk. Disse cookies kan kun læses af den server, der tidligere placerede dem, og modtager oplysninger om, hvad du har set på en hjemmeside og hvornår. Cookies identificerer kun din computers IP-adresse og gemmer ikke personoplysninger, som for eksempel dit navn. De data, der gemmes i cookies, tilknyttes ikke dine personoplysninger (navn, adresse osv.).

Vi bruger cookies til at gøre vores hjemmeside mere brugervenlig. Nogle elementer på vores hjemmeside kræver, at den pågældende browser identificeres, selv efter et sideskift.

Derudover bruger vi cookies på vores hjemmeside, der tillader analyse af brugernes vaner, når de browser. De brugerdata, der indsamles på denne måde, pseudonymiseres via tekniske foranstaltninger. Derfor er en tilknytning af data til den opkaldende bruger ikke mulig. Data gemmes ikke sammen med brugernes andre personoplysninger.

Du kan selv bestemme, hvorvidt du tillader cookies. Det gør du først og fremmest ved at ændre dine browserindstillinger (findes typisk under "Muligheder" eller "Indstillinger" i browsernes menuer), hvor du har mulighed for at acceptere alle cookies, at blive informeret, når der placeres en cookie eller at afvise alle cookies. Du kan også bruge det banner, du ser, når du besøger vores hjemmesider første gang og som henviser til denne fortrolighedspolitik, til at afgøre, om du vil give os dit samtykke til placeringen af cookies eller afvise dette.

Når du giver dit samtykke via banneret, accepterer du, at vi muligvis placerer cookies på din enhed og bruger sådanne til de formål, der er angivet i denne fortrolighedserklæring.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke via de kontaktoplysninger, der er anført under pkt. 1. ovenfor. Lovligheden af databehandlingen, som er udført på grundlag af samtykket indtil tilbagekaldelsen, forbliver upåvirket heraf.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger i forbindelse med brug af teknisk nødvendige cookies og cookies til analyseformål er artikel 6, stk. 1, lit. f i GDPR.

Formålet med at bruge teknisk nødvendige cookies er at forenkle brugernes brug af hjemmesiden. Nogle af vores hjemmesides funktioner kan ikke udbydes uden brug af cookies. Af hensyn til disse er det nødvendigt, at browseren genkendes, selv efter et sideskift.

Brugerdata, som indsamles via teknisk nødvendige cookies, vil ikke blive brugt til oprettelse af brugerprofiler.

Brug af analyse-cookies sker med det formål at forbedre vores hjemmesides kvalitet og indhold. Disse analyse-cookies fortæller os, hvordan hjemmesiden bruges, således vi konstant kan optimere vores tilbud.

Til dette formål findes vores berettigede interesse i behandlingen af personoplysningerne også i art. 6 stk. 1 lit. f i GDPR.

Cookies gemmes på brugerens computer og sendes derefter til vores side via denne. Derfor har du, som bruger, fuld kontrol over brugen af cookies. Du kan selv ændre indstillingerne i din internetbrowser og dermed deaktivere eller begrænse overførslen af cookies. Allerede gemte cookies kan slettes til enhver tid. Dette kan også gøres automatisk. Hvis du har deaktiveret cookies på vores hjemmeside, er det dog måske ikke muligt at bruge alle hjemmesidens funktioner fuldt ud.

12. Anvendelse af tjenester til markedsførings- og analyseformål

Vi bruger Google Analytics. Hvad betyder det for dine data?

Vores hjemmesider bruger Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irland („Google“). Google Analytics bruger såkaldte "cookies", som er tekstfiler, der gemmes på din computer, og som tillader analyse af din brug af hjemmesiden (se pkt. 11.). Cookiens oplysninger om din brug af denne hjemmeside overføres typisk til en Google-server i USA og gemmes der. Såfremt der er aktiveret IP-anonymisering på denne hjemmeside, forkortes din IP-adresse allerede af Google inden for EUs medlemsstater eller i andre partnerstater, der er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Den fulde IP-adresse sendes kun i undtagelsestilfælde til en Google-server i USA og forkortes der. På vegne af denne hjemmesides operatør, bruger Google disse oplysninger til at evaluere din brug af hjemmesiden, til kompilering af rapporter om aktiviteten på hjemmesiden og til levering af andre tjenester, som er forbundet med brugen af siden og internettet, til hjemmesidens operatør. IP-adressen, der leveres af din browser, som en del af Google Analytics tjeneste, forenes ikke med andre Google-data. Du kan forhindre lagringen af cookies ved hjælp af den tilsvarende indstilling af din browsersoftware; Vi påpeger dog, at du i så fald ikke vil kunne bruge alle denne hjemmesides funktioner fuldt ud. Desuden kan du forhindre Googles indsamling af de data, der genereres af cookien og relateres til din brug af hjemmesiden (herunder din IP-adresse) samt Googles behandling af disse data, ved at downloade og installere det tilgængelige browser-plugin via det følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB. Denne side findes desværre ikke på dansk. Læs mere om browsertilføjelsen på dansk på Googles supportside her: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=da.

I stedet for at installere browser-plugin'et, kan du blokere Google Analytics (især i internetbrowsere på mobilenheder). Dette gemmer en såkaldt opt-out-cookie på din enhed, hvilket forhindrer Google Analytics fremtidige indsamling af dine data, når du besøger denne hjemmeside.

Bemærk, at såfremt du sletter cookies i dine browserindstillinger, kan det medføre, at opt-out-cookien slettes af Google Analytics og muligvis skal genaktiveres af dig. Se flere oplysninger om, hvordan Google Analytics fungerer, samt de vilkår, betingelser og den fortrolighedspolitik, der gælder for tjenesten på https://www.google.com/analytics/terms/dk.html og på https://policies.google.com/privacy?hl=da

Vi vil også gerne påpege, at vores hjemmesider bruger Google Analytics med udvidelsen anonymizeIP, hvilket betyder, at IP-adresserne kun bearbejdes i forkortet form, for at udelukke en personlig reference.

Vores hjemmesider bruger såkaldt ’retargeting-’ eller ’remarketing’-teknologier. Hvad betyder det?

Vores hjemmesider bruger teknologier til såkaldt retargeting eller remarketing. Det er en sporingsproces, som bruges inden for online marketing, hvor en hjemmesides besøgende markeres og derefter henvises til andre hjemmesider via målrettet annoncering. Vi bruger denne nye teknologi til at gøre vores tilbud endnu mere attraktivt med og til at informere dig om aktuelle tilbud, som du allerede har set tidligere i vores webshop samt til at få dig til at overveje disse igen.

Teknisk set, og afhængigt af retargeting-tjenesten, placeres der enten en ekstra cookie på din computer, eller der bruges en cookie, der allerede er placeret på din computer (pkt. 11) eller i din browser, som typisk identificerer dig, din computer eller din browser, som internetbruger, anonymt via det såkaldte cookie-id og lagrer din browseradfærd, især med hensyn til de sider, du besøger hos os. Cookien kan således læses og evalueres af de targeting-udbydere, som vi samarbejder med (se nedenfor). Det betyder, at du også vil se reklamer for vores produkter eller anbefalinger af sammenlignelige tredjepartsprodukter på andre hjemmesider, som for eksempel personligt tilpassede bannerannoncer.

Ved tjenesterne DoubleClick Remarketing-Pixel og Facebook Remarketing, udfører de såkaldte webbugs en funktion, der ligner disse cookies. Du bemærker dem bare ikke, når du bruger vores hjemmesider. Webbugs eller "clear GIFs" er små GIF-filer, på ca. 1*1 pixel, der kan gemmes i anden grafik, e-mails eller lignende. Webbugs sender din IP-adresse, internetadressen (URL), tidspunktet, hvor webbugen blev set, din browsertype samt tidligere indstillede cookie-oplysninger til en webserver.

De data, der indsamles om din browseradfærd via cookies eller webbugs, kan ikke bruges til at identificere dig som besøgende på vores hjemmesider. Vi bruger kun data til at forbedre vores tilbud og til at evaluere brugeradfærden på vores hjemmesider (for eksempel reaktioner på reklamekampagner); Der sker ingen anden brug hos eller oplysning til tredjepart. Disse oplysninger er anonyme og forbindes ikke med personoplysninger på din computer eller nogen database. Vi kan også i visse tilfælde bruge denne teknologi i vores nyhedsbrev.

Du kan forhindre brugen af webbugs på vores hjemmesider ved at bruge værktøjer som webwasher, bugnosys eller AdBlock. Når du vil blokere webbugs i vores nyhedsbrev, skal du indstille dit mailprogram, så det ikke viser HTML i nyheder eller meddelelser. Disse webbugs blokeres også, når du læser din e-mail offline. Vi bruger ikke webbugs til at indsamle personligt identificerbare oplysninger om dig eller til ubemærket at overføre sådanne oplysninger til tredjepart og/eller markedsføringsplatforme, uden dit udtrykkelige samtykke.

Google DoubleClick Remarketing Pixels og Google AdWords Remarketing eller "lignende målgrupper”

Vores hjemmesider bruger DoubleClick Remarketing Pixels og Google AdWords Remarketing eller "lignende målgrupper", begge er tjenester fra Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irland ("Google"). Ved hjælp af disse tjenester, kan vi vise dig reklamebudskaber fra vores webshop, som for eksempel interessante produkttilbud på andre udbyderes hjemmesider, der også bruger disse tjenester fra Google ("Partnere" i Google Display Network). Derudover kan vi bruge Google AdWords Remarketing til at vise dig meddelelser på hjemmesider fra andre udbydere i Google Display Network, der minder dig om at færdiggøre din ordre, hvis du for nyligt har afbrudt en sådan i vores webshop. Det gøres ved hjælp af cookie-teknologien (se pkt. 11.).

Google gemmer en lille fil med en talsekvens (såkaldt cookie-id) i din browser, der registrerer dig som besøgende på vores hjemmeside og indsamler yderligere anonyme data om brugen af vores hjemmesider. Vi gemmer cookie-id'en og bruger den kun til at identificere din browser entydigt med - ikke til identifikation af din person. Der hverken indsamles eller gemmes personoplysninger om dig via disse tjenester.

Vi bruger også Google Remarketing på tværs af enheder. Det betyder, at hvis du for eksempel begynder at bestille varer i vores webshop via din smartphone og afslutter ordren på din bærbare computer, kan vi også kontakte dig via den anden enhed, du bruger, med de ovennævnte personliggjorte reklamebudskaber. Det gælder dog kun, hvis du har givet sit samtykke til, at Google sammenkæder din Google-web- og appbrowsing-historik med din Google-konto og bruger oplysningerne fra din Google-konto med henblik på at tilpasse de annoncer, du ser på internettet. I så fald bruger Google den indloggede brugers data sammen med Google Analytics-data til at oprette og definere målgruppelister med henblik på remarketing på tværs af enheder. Google Analytics registrerer Google-godkendte id'er af disse brugere for at understøtte denne funktion. Disse Google-data knyttes midlertidigt til vores Google Analytics-data for at opbygge vores målgrupper.

Brug din Google-kontos privatlivsindstillinger til at forhindre, at Google knytter din web- og appbrowsing-historik til din Google-konto.

Der sendes ingen personoplysninger til Google i forhold til at kunne minde dig om en afbrudt ordre i vores webshop. Kun information om at du, under det registrerede cookie-id, ønskede at foretage en ordre i vores webshop og afbrød denne, samt det samlede beløb af den pågældende ordre ("overførsel af indkøbskurv").

Du kan se flere oplysninger om Google Remarketing Services, hvordan disse tjenester behandler data samt Googles privatlivspolitik på http://www.google.com/policies/technologies/ads/?hl=da.

Du kan deaktivere Googles brug af cookies permanent, ved at følge link https://www.google.com/settings/ads/plugin samt ved at downloade og installere det tilgængelige browser-plugin. Alternativt kan du klikke på det tilsvarende indsigelses-link i boksen, som er fremhævet i gråt nederst i dette afsnit, og følge de yderligere instruktioner, der vises der. Du kan bruge Googles annoncepræferencer til at afgøre, hvilke annoncer du ser samt fravælge interessebaserede annoncer.

Google AdWords Conversion Tracking

Vores hjemmesider bruger Google AdWords Conversion Tracking, en tjeneste fra Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irland ("Google"). Når du klikker på en AdWords-annonce, der leveres via Google, gemmes der en såkaldt Conversion-Tracking-Cookie på din computer. Denne cookie er gyldig i 30 dage og indeholder ingen personoplysninger. Vi kan derfor ikke identificere dig personligt.

Konverteringssporing hjælper os og Google med at genkende de AdWords-annoncer, du har klikket på, og om du er sendt videre til vores hjemmesider via denne annonce, såfremt du besøger vores hjemmesider og cookiens gyldighed endnu ikke er udløbet. Vi modtager en separat cookie fra Google, som adskiller sig fra andre kunders cookies ved denne Google-tjeneste. Dermed er det kun muligt for os at analysere vores cookies indhold og ikke alle hjemmesiderne ved Googles AdWords-tjenestens kunder. Cookien bruges til at generere separate konverteringsstatistikker over kunder, der besøger vores hjemmesider via AdWords-annoncer. Du kan fravælge at deltage i Google AdWords Conversion Tracking, ved at deaktivere opbevaringen af Google Tracking-cookies, hvilket du gør via den relevante indstilling i din browser. Dermed bliver du ikke inkluderet i vores Conversion-Tracking-statistik. Du kan se flere oplysninger om Google AdWords Conversion Tracking, hvordan denne tjeneste behandler data samt Googles privatlivspolitik på https://policies.google.com/technologies/ads?hl=da.

Alle tjenester bruges til reklame- og marketingformål med henblik på at gøre vores tilbud mere attraktive og at give dig en god shoppingoplevelse. Som beskrevet ovenfor, i forbindelse med de enkelte tjenester, tager vi din ret til fortrolighed og databeskyttelse alvorligt, idet du kan gøre indsigelse mod samtlige tjenester, og ved at vi informerer dig forudgående via denne vejledning om fortrolighed og databeskyttelse. Retsgrundlaget for ovennævnte databehandlingsprocedurer er artikel 6, stk. 1, lit. f i GDPR.

13. Formidling via tilknyttede netværk

LumenXL arbejder sammen med forskellige tilknyttede netværk. Disse rummer flere udgivere, som reklamerer for vores produkter på deres hjemmesider. Når du klikker på en reklame for os, sendes du videre til vores hjemmeside. For at beregne formidlingsprovisionen, registreres og overføres oplysninger om købene via disse tilknyttede netværk til os, hvilket sker via netværkenes cookies. Der beregnes en tilsvarende provision på grundlag af en entydigt henførbar formidling fra en udgiver. Formidlingens resulterende data heraf kan også, af bevismæssige årsager, videresendes til den platform eller udgiver, der har indledt formidlingen. 

Retsgrundlaget for opbevaringen af cookies er det pågældende samtykke (artikel 6, stk. 1, punkt 1, litra a i GDPR). Den videre behandling af de indsamlede data, som led i formidlingsvirksomhedens tjenester, sker over en periode på tre år (jf. art. 6, stk. b, f i GDPR). Du kan forhindre placeringen af cookies via de pågældende indstillinger i din browser.

14. Registreredes rettigheder

Hvis der behandles personoplysninger om dig, betragtes du som registreret person jf. GDPR og har følgende rettigheder over for den dataansvarlige:

Ret til information, korrektion og begrænsning af behandling og sletning af data.

Du har altid ret til vederlagsfri oplysning om de data, som vi opbevarer om din person, deres oprindelse og modtager, samt formålet med databehandlingen via vores hjemmeside. Derudover har du ret til korrektion, sletning og begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, såfremt de juridiske krav hertil er opfyldt.

Ret til dataoverførbarhed

Du har ret til at få overført de pågældende personligt identificerbare oplysninger, du har givet os, i et struktureret, gængs og maskinlæsbart format. Vi kan muligvis opfylde denne ret ved at levere en csv-eksport af de kundedata, der behandles om dig.

Ret til information

Såfremt du har hævdet din ret til korrektion, sletning eller begrænsning af behandlingen overfor den dataansvarlige, er han/hun forpligtet til at underrette alle modtagere, til hvem dine personoplysninger er blevet afsløret. Herefter forekommer den pågældende korrektion eller sletning af data eller en begrænsning af databehandlingen, medmindre dette viser sig at være umuligt eller indebærer en uforholdsmæssigt stor arbejdsindsats.

Du har ret til, at blive informeret om disse modtagere.

Indsigelsesret

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, jf. art. 6, stk. 1 i GDPR, pga. årsager, der skyldes din specifikke situation. Dette gælder også i forhold til profilering, som er baseret på disse bestemmelser.

Den dataansvarlige behandler derefter ikke længere dine personoplysninger, medmindre han/hun kan påvise overbevisende legitime årsager til behandlingen, der overstiger dine interesser, rettigheder og friheder, eller såfremt behandlingen tjener til at håndhæve, udøve eller forsvare juridiske lovkrav.

Hvis de personoplysninger, der vedrører dig, behandles til direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger med henblik på sådan markedsføring. Dette gælder også i forhold til profilering, for så vidt som dette er forbundet med en sådan direkte markedsføring.

Hvis du gør indsigelse mod behandling med henblik på direkte markedsføring, behandles dine personoplysninger ikke længere til sådanne formål.

Uanset direktivet 2002/58/EF, har du mulighed for, i forbindelse med brugen af informationssamfundets tjenester, at hævde din ret til indsigelse mod automatiserede procedurer, der bruger tekniske specifikationer.

Tilbagekaldelse af samtykkeerklæringer med hensyn til fortrolighed og databeskyttelse

Derudover kan du tilbagekalde dit samtykke til os med fremtidig virkning på [email protected].

Automatiseret beslutning på individuel basis herunder profilering

Du har ret til ikke at blive underkastet en beslutning, der udelukkende baseres på automatiseret behandling, herunder profilering, der vil have retsvirkning eller på tilsvarende vis påvirke dig på en lignende måde. Dette gælder ikke, hvis beslutningen

a) er påkrævet med henblik på indgåelse eller udførelse af en kontrakt mellem dig og den dataansvarlige,

b) er tilladt på grundlag af EU eller en medlemsstatslovgivning, som den dataansvarlige er underlagt, og såfremt lovgivningen indeholder passende foranstaltninger til beskyttelse af dine rettigheder og friheder samt dine legitime interesser eller

c) sker med dit udtrykkelige samtykke.

Disse beslutninger må dog ikke baseres på særlige kategorier af personoplysninger jf. artikel 9, stk. 1 i GDPR, medmindre artikel 9, stk. 2 lit. a eller g gælder, og der er truffet rimelige foranstaltninger i forhold til at beskytte dine rettigheder og friheder samt dine legitime interesser.

Med hensyn til de tilfælde, der er omtalt i stk. 1 og 3, skal den dataansvarlige træffe passende foranstaltninger med henblik på at beskytte dine rettigheder og friheder samt dine berettigede interesser, herunder retten til at kunne ytre sin mening med henblik på at blive hørt i forhold til at bestride beslutningen.

Ret til at klage til en tilsynsmyndighed

Uden at det berører andre administrative rettigheder eller retsmidler, har du ret til at klage til en tilsynsmyndighed i forhold til den påståede overtrædelse, hvis du mener, at behandlingen af dine personoplysninger strider mod EUs generelle databeskyttelsesforordning.

Den tilsynsmyndighed, som klagen indgives til, skal underrette klageren om klagens status og resultater, herunder muligheden for retsmidler jf. artikel 78 i GDPR.

15. Ændringer i denne persondatapolitik

Vi forbeholder os ret til at ændre denne privatlivspolitik af enhver given grund og uden forudgående varsel. Sørg venligst for løbende at informere dig om ændringer af denne privatlivspolitik via vores hjemmeside.

Version: Januar 2021

Vælg sprog
Vælg valuta
KR

Tilføjet til kurven

Total inkl. Moms
DKK 0,00
Order for another DKK 499,00 and receive free shipping
0
Sammenlign
Start sammenligning

Dette produkt er blevet tilføjet til din indkøbskurv!
Vi og tredjeparter bruger cookies på vores hjemmeside som beskrevet i vores cookie-erklæring. Vores partnere indsamler data og bruger cookies til at personalisere og måle annoncer. Se, hvordan vi og vores partnere indsamler og bruger data på vores side for Privatlivs- og cookie-erklæring. Må vi bruge dine data til at vise dig relevante annoncer? Du kan til enhver tid ændre dit valg på vores side for Privatlivs- og cookie-erklæring. Er det ok? Ja Nej Mere om cookies »